top of page

Train the trainer

Interculturele competentie is noodzakelijk voor al wie in deze meerstemmige samenleving professioneel wil denken en handelen. Als meer mensen intercultureel competent zijn in je organisatie draagt dit bij aan inclusie en aan de effectiviteit van je organisatie. Interculturele competentie kent veel facetten en toont zich in verschillende contexten anders. 

In deze train the trainer richten we ons op al wie zelf ook trainingen en opleidingen verzorgt of wil gaan verzorgen rond dit thema. We denken aan:

  • docenten die studenten opleiden naar werkvelden als onderwijs, zorg, sociaal werk, bedrijfsmanagement,...;

  • trainers, consultants en coaches die binnen bedrijven werken aan diversiteit en inclusie. Zij kunnen hun eigen arsenaal aan kennis en oefeningen verruimen met het PEACE-model.

  • participatiedeskundigen die hun collega's workshops geven rond diversiteit en inclusie in de brede samenleving;

  • ...

Dag 1: leren

We leren modellen, concepten en handvatten kennen die inzichten geven in hoe mensen en/in culturele contexten verschillen. We besteden aandacht aan mechanismen en effecten van uitsluiting en onderdrukking. En we belichten het topic bias en de zin/onzin van unconsciousbiastrainingen.

Dag 2: oefenen

We doorlopen ervaringsgerichte oefeningen die passen bij het PEACE-model voor interculturele competentie zodat je die zelf kan ervaren en begeleidingstips krijgt aangereikt. We tonen je ook de weg naar een heel arsenaal aan werkvormen die beschikbaar zijn.

We staan ook stil bij onze eigen verhalen over hoe wij omgaan met verschil. En daarin ontmoeten we ook ons eigen anders-zijn.

Dag 3: ontwerpen

We ontwerpen samen met jou een aanbod dat je daarna kan inzetten in jouw werkcontext. In kleine groepen of individueel krijg je de ruimte om dit samen te stellen. Je krijgt feedback en kan onderdelen ervan eventueel ook uitproberen met de groep. Naast de werkvormen waar je mee leerde kennismaken tijdens de eerste twee dagen, is er een ruim aanbod aan bronnenmateriaal aanwezig waar je van gebruik kan maken.

We gaan met de groep op zoek (en bieden ook onze expertise aan) rond kritische randvoorwaarden in het trainen in interculturele competentie.

We oefenen en reflecteren ook op onze grondhouding, met name waar onze talenten zitten en waar we nog blinde vlekken hebben.

Op die manier zorgen we voor een maximale integratie en transfer van wat je leerde. Je bent daarna zelf in staat om een workshop rond het PEACE-model te begeleiden en kortere workshops rond interculturele competentie te initiëren

Iets voor jou?

In deze train the trainer komen zowel de inhoud van workshops en trainingen over dit onderwerp aan bod, als de didactische aanpak en een waaier aan werkvormen. We reflecteren ook op een passende begeleidershouding. We maken ruimte om het design van een workshop of training op jouw maat samen te stellen. Zo kan je na deze training meteen aan de slag. Met als resultaat: een workshop die niet vrijblijvend is voor je deelnemers!

Meer weten en inschrijven?

Juntar werkt voor deze train the trainer samen met Fanny Matheussen van HUMMUS. Ga naar de HUMMUS website

bottom of page