top of page

Juntar (ww.)

verenigen, samenvoegen, vervoegen, combineren, verzamelen, bijeenkomen, bijvoegen, binden, herenigen, op de been brengen, opheffen, opstapelen, samenkomen, samenstellen, verbinden, vergaren, zich verzamelen

Een deelnemer vertelt iets terwijl de anderen in de groep geamuseerd luisteren

Achtergrond

Ervaring

Juntar werkt rond verbinding in verschil. Opgericht in 2016 is het de plek waar ik, Gunilla de Graef, mijn  nu meer dan 20-jarige ervaring rond diversiteit en inclusie vorm geeft. In die tijd heb ik  tal van trainingen en workshops begeleid, voor de meest uiteenlopende doelgroepen en in zeer verscheiden contexten. Ik neem ook deel aan praktijkgericht onderzoek (nationaal en internationaal), werk methodieken uit, en ondersteun expertisedeling in netwerken. Tenslotte ben ik ook actief als docent en coach rond de topics inclusief communiceren, intercultureel teamwerk, organisatiecultuur en HR.

Aanpak

Doordat ik niet enkel als trainer maar ook als adviesverlener en onderzoeker actief ben, denk ik steeds op twee sporen: dat van de praktische implementatie en dat van de visie, het beleid dat rond die concrete uitwerking een kader zet (operationeel én strategisch).

Resultaat

De uiteindelijke doelstelling van Juntar is werken naar inclusie. Diversiteit is een gegeven, een vertrekpunt, niet het einddoel. Waar het echt om gaat is de vraag hoe  de aanwezige diversiteit te managen zodat ze de motor kan worden van een performante en unieke organisatiedynamiek. Cruciaal hierbij is dat iedereen er niet enkel ‘mag zijn’ maar ook zijn of haar unieke stem mag gebruiken.

Waarom?

Centraal in de aanpak van Juntar staat steeds dezelfde vraag: Wat ‘winnen’ de verschillende betrokken partijen bij de verandering?  Dit betekent onderzoeken waarom de organisatie wil ‘investeren’ in het proces van inclusie. ‘Winnen’ en ‘investeren’ worden daarbij wel in de breedste zin van het woord verstaan: niet enkel economisch of operationeel, maar zeker ook refererend aan ‘well-being’ en samenwerking. 

Hoe?

Om van je organisatie een echt inclusieve organisatie te maken is een geïntegreerde en integrale aanpak nodig. Je moet sleutelen aan structuren en procedures, want zo werk je naar meer gelijkwaardigheid. Tegelijk moet je ook inzetten op organisatiecultuur, want zo maak je ruimte voor betrokkenheid en ‘sense of belonging’. Dit bekent dat je op verschillende niveaus actie moet ondernemen.

Voor wie?

Juntar is flexibel en nieuwsgierig naar verschillende contexten en omgevingen. Onderwijs, overheid, zorg- of productiebedrijf, Gunilla voerde de inclusie-dialoog op al deze plekken.  Met de medewerkers 'op de vloer', maar evenzeer met C-levels, HR-business partners en teamleaders. 

Weten waar Juntar al actef was? 

bottom of page